Inteligentny system zarządzania budynkiem BMS


System zarządzania budynkiem (BMS) znajduje zastosowanie w budynkach biurowych, przemysłowych i instytucjach. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji. Ponadto pozwala na ciągłe, zdalne monitorowanie i regulowanie parametrów pracy wszystkich systemów, jakie zainstalowane zostały w budynku oraz nadzorowanie sygnałów alarmowych.

Podstawowe zadania systemu BMS

  • zbieranie aktualnych danych (pomiarów)
  • wizualizacja danych
  • sterowanie procesem
  • alarmowanie
  • raportowanie

Inteligentne systemy automatyki zapewniają bardzo dużą liczbę kontrolowanych urządzeń, gwarantując poprawę warunków przetwarzania i czasu produkcji. Wynikają z tego nie tylko oszczędności, ale także możliwość wprowadzania innowacji.

System monitorowania urządzeń i sterowników ONLINE umożliwia dostęp do odległych od siebie urządzeń oraz ich kontrolę w czasie rzeczywistym, czego rezultatem jest jeszcze większa optymalizacja kosztów eksploatacji, a także czasu. Użytkownik na bieżąco powiadamiany jest o alarmach i zdarzeniach jakie miały miejsce na obiekcie, przy wykorzystaniu poczty e-mail lub powiadomień PUSH na urządzeniu mobilnym.

Nasze rozwiązania

Nasi automatycy wykonują systemy pełnej kontroli, monitoringu oraz zdalnego zarządzania.

W zależności od specyfiki projektu i wymagań użytkownika system może być zbudowany jest w oparciu o oprogramowanie panelu dotykowego firmy Weintek. Umożliwia on dostęp z komputera oraz urządzeń mobilnych w sieci lokalnej. Po jednorazowym wykupieniu licencji, możliwy jest dostęp do urządzenia przez VPN z dowolnego miejsca na świecie.

WeintekPanele dotykowe firmy Weintek

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie modułu pCOWeb zamontowanego jako rozszerzenie sterownika serii pCO5+ firmy CAREL i zwizualizowanie pracy całego układu z dostępem z poziomu przeglądarki internetowej.

Moduł pCOWeb

Moduł pCOWeb firmy Carel.

Przykładowe realizacje

Poniżej prezentujemy wykonane przez nas przykładowe realizacje.

Sterowanie pracą centrali wentylacyjnej z poziomu panelu dotykowego bądź komputera PC

Wizualizacja została wtkonana do pracy na panelu dotykowym firmy Weintek z możliwością dostępu do urządzenia online.

 

Sterowanie pracą domowej kotłowni z poziomu przeglądarki internetowej

Wizualizacja pracy układu.

Strona edycji nastaw i parametrów.

Rozwiązanie wykonane przy zastosowaniu modułu pCOWeb.

 

Wizualizacja pracy rozbudowanej kotłowni z poziomu panelu dotykowego bądź komputera PC

Wykonaliśmy kompleksowy system zarządzania kotłownią gazowo-olejową, z produkcją ciepłej wody użytkowej, zarządzaniem obiegami grzewczymi oraz gazową pompą ciepła, która pracuje jako dolne źródło produkcji C.W.U. System archiwizuje odczyty wszystkich parametrów pracy i wskazania czujników temperatury w układzie. Dane zostają następnie zaprezentowane na wykresach. W przpadku wystąpienia awarii użytkownik otrzymuje komunikat w postaci powiadomienia PUSH na urządzeniu mobilnym typu tablet lub smartphone.

 

Monitoring i zarządzanie pracą źródła ciepła w postaci kaskady kotłow gazowo-olejowych.

Monitoring i zarządzanie systemem dostępu do ciepłej wody użytkowej.


 Kontrola stanu pracy gazowej pompy ciepła.

Zapraszamy do współpracy!