Inteligentny system zarządzania budynkiem BMS


Nasi automatycy wykorzystują system pełnej kontroli, monitoringu oraz zdalnego zarządzania PlantVisorPRO2 firmy CAREL.

System zarządzania budynkiem (BMS) znajduje zastosowanie w budynkach biurowych, przemysłowych i instytucjach. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji.

Podstawowe zadania systemu BMS

System zarządzania budynkiem (BMS)
  • zbieranie aktualnych danych (pomiarów)
  • wizualizacja danych
  • sterowanie procesem
  • alarmowanie
  • raportowanie

Inteligentne systemy automatyki zapewniają bardzo dużą liczbę kontrolowanych urządzeń, gwarantując poprawę warunków przetwarzania i czasu produkcji. Wynikają z tego nie tylko oszczędności, ale także możliwość wprowadzania innowacji.

System monitoringu PlantVisorPRO2 wyposażony jest w intuicyjny, efektowny i przyjemny w obsłudze interfejs nawigacyjny.

System monitoringu PlantVisorPRO2

System monitorowania urządzeń i sterowników ONLINE umożliwia dostęp do odgległych od siebie urządzeń oraz ich kontrolę w czasie rzeczywistym, czego rezultatem jest jeszcze większa optymalizacja kosztów eksploatacji, a także czasu. Użytkownik na bieżąco powiadamiany jest o alarmach i zdarzeniach jakie miały miejsce na obiekcie, przy wykorzystaniu poczty e-mail lub wiadomości SMS.

Z centrum zdalnego sterowania użytkownik może odczytywać oraz ustawiać parametry urządzeń, mieć wgląd do historii zdarzeń i alarmów, a także wykonywać raporty według harmonogramu.

Bardziej złożone i rozwinięte systemy kontroli mogą również przewidywać zdarzenia i podejmować "samodzielnie" decyzje, tak aby zapewnić prawidłowe działanie, rozwiązać problemy lub zoptymalizować zużycie energii.

Cechy inteligentnego systemu PlantVisorPRO2

PlantVisorPRO2 Carel
  • wykorzystanie bezpiecznych protokołów internetowych,
  • łatwa obsługa i dostęp do parametrów poszczególnych urządzeń,
  • komplatybilność ze wszystkimi produktami firmy CAREL,
  • generowanie raportów i wykresów temperatur,
  • zarządzanie alarmami oraz automatyczne przesyłanie informacji o awariach