Realizacje

2023

Obiekt

Wykonane prace

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie

przebudowa budynku - wykonanie instalacji sanitarnych wod-kan., c.o.

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach

rozbudowa, wykonanie instalacji sanitarnych c.o., wod-kan., wentylacji, kotłowni

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

budowa siedziby - wykonanie instalacji sanitarnych wod-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji oraz montażem pomp ciepła

Budynek mieszkalny przy ul. Karola Miarki 26 w Mikołowie

remont wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania

Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie

modernizacja instalacji wodnej - rozdzielenie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ

Budynek przy ul. Cegielnianej 2 w Kietrzu

zaprojektowanie i wykonane kotłowni gazowej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach

przebudowa oddziału obserwacyjno – zakaźnego i geriatrycznego na budynek chorób zakaźnych - wykonanie instalacji sanitarnych wod-kan., c.o. i wentylacji

Budynek przy ul. Tysiąclecia 1 w Łące

wykonanie wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w mieszkaniach

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach przy ul. Krasińskiego 2

przebudowa 3 piętra budynku - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Budynek przy ul. Staromiejskiej 39 w Pszczynie

wykonanie wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w mieszkaniach

Budynek przy ul. Bialska 1 w Bestwinie

wykonanie wymiany nagrzewnic gazowych na nowe

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku

Szkoła Podstawowa nr 4 w Żorach

montaż węzła cieplnego wraz z płukaniem i regulacją instalacji c.o. w budynku

Budynek przy ul. Głowackiego 13-13a, 15-15a, 17-17a w Kietrzu

zaprojektowanie i wykonane kotłowni gazowej dla budynku

Budynek przy ul. Głowackiego 1-3, Fabryczna 2-4, 6-8 w Kietrzu

zaprojektowanie i wykonane kotłowni gazowej dla budynku

Budynek przy ul. Matejki 6-14 w Kietrzu

zaprojektowanie i wykonane kotłowni gazowej dla budynku

Piekarnia KŁOS w Zabrzu przy ul. 3 Maja

wykonanie instalacji sanitarnych, c.o., wentylacji w budynku

Piekarnia KŁOS w Rybniku przy ul. Szewczyka 40

wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku

Ośrodek Sportów Wodnych w Łące przy ul. Piotra Skargi 44

modernizacja instalacji cwu poprzez montaż dwóch pomp ciepła i kolektorów słonecznych na budynku

 

2022

Obiekt

Wykonane prace

Piekarnia KŁOS w Zabrzu przy ul. Piekarniczej 5

rozbudowa i przebudowa - wykonane instalacji sanitarnych wod-kan., c.o., gazu, klimatyzacji, wentylacji

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy al. Niepodległości w Tychach

rozbudowa wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan., c.o., gaz, wentylacji i klimatyzacji

Budynek przy ul. Górny Rynek 11 w Cieszynie

termomodernizacja wraz ze zmianą sposób ogrzewania budynku - wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych

Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach

termomodernizacja - wykonane instalacji c.o. oraz montaż paneli fotowoltaicznych

Budynek przy ul. Sznelowiec 14-16-18 w Pszczynie

rozbudowa istniejących instalacji gazowych i budowa kotłowni gazowych w budynku

Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach przy ul. Rybnickiej 5

poprawa efektywności energetycznej budynku - wykonanie instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła

Przedszkole w Kobiórze przy ul. Tuwima

budowa - wykonanie instalacji sanitarnych wod-kan., c.o., gazu, wentylacji i klimatyzacji

Budynki komunalne w Goleszowie przy ul. Grabowej 11

poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych - wymiana indywidualnych źródeł ciepła wraz z wymianą instalacji c.o.

Budynki przy ul. Wojska Polskiego 1a-1f oraz Długiej 2-4 w Kietrzu

zaprojektowanie i wykonane kotłowni gazowej dla budynków

Budynki przy ul. Matejki 16-18-20, 22-24-26-28, 30-32-34 w Kietrzu

zaprojektowanie i wykonane kotłowni gazowej dla budynków

Budynek przy ul. Kilińskiego 4,6 w Pszczynie

wykonanie wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewana w budynku

Osiedle domków w zabudowie szeregowej w Mikołowie przy ul. Jagodowej

dostawa i montaż 20 szt. pomp ciepła dla osiedla domków

Budynki gminy Bieruń przy ul. Spiżowej 1 oraz Wawelskiej 26

wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na kotły gazowe w budynkach

Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Socjalnych w Skoczowie

przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku - wykonanie instalacji sanitarnych wod-kan., c.o. oraz wentylacji

Budynki mieszkalne wielorodzinne w Pszczynie przy ul. Dobrawy

budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych - wykonanie instalacji wod-kan.

Budynek mieszkalny przy ul. Bytomskiej 27 w Mysłowicach

wykonanie instalacji c.o. cwu w budynku mieszkalnym

Budynek Remizo-Świetlicy w Rudziczce

termomodernizacja - instalacje sanitarnej c.o., cwu, gazu

Budynek przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikołowie dla funkcji Miejskiej Placówki Muzealnej oraz Mikołowskiego Instytutu im. Rafała Wojaczka

przebudowa budynku - instalacje sanitarne c.o., wod-kan., wentylacji i klimatyzacji

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach

budowa - wykonanie instalacji sanitarnych wod-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji

Budynek przy ul. Słowackiego 3 w Brzeszczach

wymiana instalacji gazowej w budynku

Hala produkcyjno-magazynowa przy ul. Granicznej w Tychach

budowa hali z zapleczem socjalnym - instalacje sanitarne

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach

termomodernizacja - instalacje sanitarne

 

2021

Obiekt

Wykonane prace

Budynek przy ul. Sznelowiec 20-22 w Pszczynie

modernizacja kotłowni gazowej wraz z rozbudową instalacji gazu i przebudową instalacji c.o. w budynku

Budynek przy ul. Cisowej 30-32-34 w Cisownicy

wymiana indywidualnych źródeł ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku

Budynek przy ul. Cisowej 36-38-40 w Cisownicy

wymiana indywidualnych źródeł ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku

Budynek przy ul. Katowickiej 9a w Mysłowicach

wykonanie kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazo oraz instalacją centralnego ogrzewania w budynku

Przedszkole nr 6 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 25

modernizacja instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach

przebudowa instalacji c.o., wodociągowej i hydrantowej w budynku

PZS nr 2 - Pracownie komputerowe przy ul. Szymanowskiego 12 w Pszczynie

modernizacja budynku internatu - instalacje sanitarne

Zespół Szkół Specjalnych w Żorach

remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pierwszego piętra budynku dawnej Biblioteki Miejskiej - wykonanie instalacji klimatyzacji

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach

termomodernizacja budynku - wykonanie instalacji klimatyzacji

Szpital Powiatowy w Pszczynie

modernizacja instalacji wodociągowej - etap II – instalacja wody ppoż., instalacje wod-kan i wentylacji

Budynek przy ul. Francuskiej 3-7 w Pszczynie

wykonanie wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w mieszkaniach

Przedszkole nr 2 w Mysłowicach

termomodernizacja budynku - instalacje sanitarne ody, c.o., montaż kotłowni gazowej

Budynek przy ul. Patriotów 14 w Rybniku

termomodernizacja budynku - wykonanie instalacji c.o., gazu wraz z montażem mieszkaniowych kotłów gazowych

Budynek przy ul. Kadetów 6 w Rybniku

termomodernizacja budynku - wykonanie instalacji c.o., gazu wraz z montażem mieszkaniowych kotłów gazowych

Budynek przy ul. Bogusławskiego 1 w Rybniku

termomodernizacja budynku - wykonanie instalacji c.o., gazu wraz z montażem mieszkaniowych kotłów gazowych

Miejskie Przedszkole nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b w Katowicach

wymiana kotłowni gazowej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku

Szkoła Podstawowa nr 3 na os. Pawlikowskiego 40 w Żorach

przebudowa pomieszczeń kuchni oraz jadalni w budynku

Budynki mieszkalne przy ul. Katowickiej 9a, Kopernika 15, Oświęcimskiej 66, Powstańców 21a oraz Kościelnej 5 w Mysłowicach

wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu oraz instalacją c.o. w budynku

Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie

wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budowy

Ośrodek Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach przy ul. Mikulczyckiej 120

wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku

Budynek mieszkalny przy ul. Gliwickiej 194 w Katowicach

termomodernizacja budynku - instalacje sanitarne wod-kan. i c.o.

Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

budowa budynku chłodni dla odpadów szpitalnych dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - roboty instalacyjne wod-kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Budynek przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, pompy ciepła i klimatyzacji w budynku

Szkoła Podstawowa w Skidziniu

termomodernizacja budynku - instalacje sanitarne wod-kan.,c.o. i kotłowni gazowej

Budynek przy ul. Korfantego 45-47 w Pszczynie

wymiana dwóch kotłów gazowych w budynku mieszkalnym

Przedszkole nr 23 przy ul. Pod Grodziskiem 6 w Bielsku-Białej

termomodernizacja budynku - roboty instalacyjne, sanitarne i gazowe

Przedszkole nr 5 w Mysłowicach

termomodernizacja budynku - instalacja c.o., wod-kan., hydrantowa, gazu, wymiana węzła cieplnego

Budynek przy ul. Czwartaków 4 w Rybniku

termomodernizacja budynku - wykonanie instalacji c.o., gaz wraz z montażem kotłów gazowych mieszkaniowych

Budynek ul. Lompy 3 w Rybniku

termomodernizacja budynku - wykonanie instalacji c.o., gaz wraz z montażem kotłów gazowych mieszkaniowych

Budynek ul. Lompy 5 w Rybniku

termomodernizacja budynku - wykonanie instalacji c.o., gaz wraz z montażem kotłów gazowych mieszkaniowych

Budynek ul. Patriotów 1 w Rybniku

termomodernizacja budynku - wykonanie instalacji c.o., gaz wraz z montażem kotłów gazowych mieszkaniowych

Budynek ul. Śniadeckiego 1 w Rybniku

termomodernizacja budynku - wykonanie instalacji c.o., gaz wraz z montażem kotłów gazowych mieszkaniowych

Budynek ul. Bogusławskiego 3 w Rybniku

termomodernizacja budynku - wykonanie instalacji c.o., gaz wraz z montażem kotłów gazowych mieszkaniowych

Kompleks Sportowy przy ul. Asnyka w Katowicach

budowa kompleksu - roboty instalacyjne wod-kan., c.o., kotłowni gazowej, gazu, instalacji wentylacji i klimatyzacji

 

2020

Obiekt

Wykonane prace

Teren zabytkowego Browaru Obywatelskiego w Tychach

przebudowa i adaptacja zabudowy dawnej warzelni - roboty instalacyjne i budowlane

Piekarnia KŁOS w Rybniku przy ul. Kotucza

adaptacja lokalu na sklep KŁOS z częścią piekarniczą i kawiarnią - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Piekarnia KŁOS w Rybniku przy ul. Raciborskiej

adaptacja lokalu na sklep KŁOS z częścią piekarniczą i kawiarnią - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Piekarnia KŁOS w Rybniku przy ul. Jedności

adaptacja lokalu na sklep KŁOS z częścią piekarniczą i kawiarnią - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Miejskie Przedszkole nr 6 przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach

termomodernizacja budynku - roboty instalacyjne centralnego ogrzewana i kolektorów słonecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Oblatów 24 w Katowicach

termomodernizacja budynku - roboty instalacyjne centralnego ogrzewania, kolektorów słonecznych, modernizacja źródła ciepła

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 w Katowicach

termomodernizacja budynku - roboty instalacyjne centralnego ogrzewania, kolektorów słonecznych, modernizacja źródła ciepła, instalacji wentylacji mechanicznej

Szkoła Policji w Katowicach

przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej - wykonane instalacji wentylacji i klimatyzacji

Zespół parkowo-pałacowy w Żorach – Baranowicach

renowacja zespołu parkowo-pałacowego - instalacje sanitarne wod-kan., c.o., gaz, kotłownia gazowa, instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Budynek usługowo-handlowy KŁOS przy ul. Kostki Napierskiego 43 w Katowicach

remont budynku - instalacja wentylacji i klimatyzacji

Szkoła Podstawowa w Świętoszówce

rozbudowa budynku - instalacje sanitarne

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej

modernizacja instalacji hydrantowej w budynku głównym

Szpital Powiatowy w Pszczynie

modernizacja instalacji wodociągowej etap I część 1

Budynek przy ul. Podwale 65 w Bielsku-Białej

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku

Ośrodek Kultury w Czarkowie

modernizacja instalacji c.o. w budynku

Budynek Szpitala przy ul. Edukacji 102 w Tychach

przebudowa pomieszczeń na potrzeby szatni dla personelu budynku szpitala - roboty instalacyjne wod-kan., c.o., wentylacji mechanicznej

Urząd Miejski w Pszczynie przy ul. Rynek 2

budowa instalacji klimatyzacji w części budynku

Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie

budowa kontenerowej kotłowni gazowej

Budynek OSP w Studzienicach

modernizacja i przebudowa instalacji c.o. w budynku

Hala Sportowa MORiS Pszczyna przy ul. Basztowej 4 w Pszczynie

modernizacja instalacji grzewczej

Przedszkole Miejskie nr 9 w Świętochłowicach

termomodernizacja budynku - wykonanie instalacji wentylacji, c.o. i wod-kan.

Oddział Neurologii i Kardiologii, Wewnętrzny, Pulmonologiczny, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Rehabilitacji Neurologicznej, Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz przy Izbie Przyjęć

modernizacja łazienek dla osób niepełnosprawnych - instalacje sanitarne wod-kan. , c.o. i wentylacji

Kościół Rzymskokatolickiej Parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45

termomodernizacja budynku - wykonanie instalacji c.o., wentylacji i instalacji fotowoltaicznej

Miejskie Przedszkole nr 94 przy ul. Rataja 10 w Katowicach

termomodernizacja budynku - wymiana instalacji c.o. oraz modernizacja źródła ciepła

Budynek przy ul. Wodzisławskiej 9A,B w Pszczynie

modernizacja kotłowni gazowej w budynku

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

modernizacja gospodarki energią - instalacje sanitarne, budowlane, dociepleniowe

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Internat przy ul. Techników 5 w Katowicach

termomodernizacja budynku - wykonanie instalacji sanitarnych wod-kan. i c.o.

 

Lata wcześniejsze

Obiekt

Wykonane prace

Ekologiczne Przedszkole w Marklowicach

3 x 60kW pompa ciepła, kotłownia gazowa, kolektory słoneczne

Basen w Żorach

kotłownia gazowa 800kW

Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie

kotłownia gazowo-olejowa 1600kW

Hotel „Stajnia Bobolice” w Bobolicach

 

Salon samochodowy PORSCHE w Katowicach

instalacje wewnętrzne wraz z kotłownią olejową VIESSMANN

Szkoła Podstawowa nr 18 w Pszczynie

budowa wymiennikowni i remont instalacji CO, CWU

Zespół Sanatoryjny w Goczałkowicach Zdroju

remont instalacji wod-kan; CO, basenu, kotłownia o mocy 405kW

Międzynarodowy Ośrodek Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu - „WOLF system”

budowa - montaż instalacji CO, wod-kan. i CWU

Salon samochodowy OPEL w Rudzie Śląskiej

kotłownia gazowa 120kW, instalacja CO i wod-kan oraz ogrzewanie podłogowe

Przychodnia Rejonowa w Czechowicach-Dziedzicach

kotłownia olejowo-gazowa 320kW

Sąd Wojewódzki w Katowicach

całkowita wymiana instalacji CO

Sąd Rejonowy w Mikołowie

wykonanie nowej instalacji CO

Sąd Rejonowy w Gliwicach

kompletna modernizacja instalacji CO

Sąd Rejonowy w Bytomiu

remont kotłowni i modernizacja inst. CO

Szpital w Goczałkowicach Zdroju

wymiana całkowita instalacji CO i wod-kan.

Przedszkole nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach

kotłownia gazowa i modernizacja instalacji CO

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pszczynie

kotłownia gazowa o mocy 105kW

Urząd Miejski w Pszczynie - „Izba Telemana”

montaż instalacji CO

Muzeum w Pszczynie - „Barama Wybrańców”

kotłownia gazowa, instalacja CO oraz ogrzewanie podłogowe

Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

kotłownia gazowa

Komenda Policji Brzeszcze

modernizacja instalacji CO

Agencja mieszkaniowa Brzeszcze

wymiana instalacji gazowej w czterech blokach mieszkalnych

Szkoła Podstawowa w Zabrzegu

remont instalacji CO

Hotel UG w Kobiórze

kotłownia o mocy 120kW

Zespół Szkół Samochodowych w Pszczynie

instalacja wod-kan., nowe sanitariaty

Szpital Wojewódzki w Tychach

remont instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, wymiana 1200 m rur z polipropylenu

PTTK w Pszczynie

modernizacja instalacji CO, kotłownia gazowa

Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Pszczynie

remont instalacji CO, wod-kan. i gazu

O. D. G. W. Gliwice - budynek administracyjny w Raciborzu

kotłownia, instalacja CO i wod-kan.

Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój – pawilon Limba

kotłownia o mocy 160kW, instalacja CO

Bank Spółdzielczy w Pszczynie

instalacja wod-kan centralnego ogrzewania i gazu wraz z kotłownią

Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach

modernizacja kotłowni 146 kW i instalacji centralnego ogrzewania

Szkoła podstawowa nr 10 w Piasku

kotłownia gazowa 258 kW

Dom Kultury w Kobiórze

kotłownia gazowa 140 kW

Blok mieszkalny w Pszczynie przy ul. Korfantego 19-35

instalacja centralnego ogrzewania w 135 mieszkaniach

GPW Zakład Przygotowania Wody w Goczałkowicach

wymiennikownia, modernizacja instalacji CO i wod-kan.

Przedszkole nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach

kotłownia olejowa 80 kW i modernizacja instalacji CO

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

modernizacja instalacji parowej i stacji redukcyjnej

Oddział OIOM, Chirurgia urazowa i Ortopedia

wymiana instalacji wod-kan.

Sanatorium w Skoczowie „MARYSIA”

kotłownia gazowa 92 kW, wymiana instalacji CO i wod-kan.

Szpital miejski w Pszczynie

wymiana instalacji wod-kan i CO na oddziale neurologii

Stacja paliw CPN Olkusz

budowa kotłowni olejowej i inst. CO, wod-kan.

Biurowiec Hydrobudowy w Pszczynie

wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Fabryka mebli „Meblostar” w Pszczynie

budowa instalacji gazowej i kotłowni 140 kW, modernizacja CO

Szkoła podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach

wymiana instalacji C.O., wod-kan oraz kotłowni gazowej o mocy 360 kW

Sąd Grodzki w Pszczynie

instalacje C.O. w technologii REHAU oraz kotłownia gazowa „Buderus” o mocy 105 kW

Kościół i probostwo Św. Maksymiliana Kolbego w Tychach

wymiana instalacji C.O. oraz kotłowni olejowej „Buderus” o mocy 200 kW

Salon Samochodowy „Peugeot” w Tychach MARIO CAR

instalacja C.O. w technologii Rehau + ogrzewanie podłogowe oraz kotłownia olejowa 105 kW

Przychodni Medycznej MEDICOVER w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej

montaż instalacji wod–kan oraz centralnego ogrzewania

Przychodni Medycznej „Medycyna Rodzinna” w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury

montaż instalacji wod–kan oraz centralnego ogrzewania

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

montaż instalacji wod–kan oraz centralnego ogrzewania, modernizacja kotłowni gazowej 590kW wraz z przygotowaniem cwu

NOVA MEDICAL w Warszawie przy Szpitalu Bielańskim - Laboratorium analityczne

montaż instalacji wod–kan oraz centralnego ogrzewania

Zameczek Myśliwski w Promnicach k/Kobióra

remont kotłowni elektrycznej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania

ING Bank Śląski S.A. o / Pszczyna

wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wod–kan

Szkoła Podstawowa w Tychach - Wilkowyje

remont instalacji c.o. wraz z ekologiczną kotłownią węglową wraz z instalacją kolektorów słonecznych do podgrzewu cwu

Zakład produkcyjny STANFORM w Chełmku

kotłownia gazowa 285kW wraz z instalacją kolektorów słonecznych do podgrzewania cwu, instalacja gazowa wraz z montażem pieca do odlewu aluminium

Oczyszczalnia ścieków w Skoczowie

ekologiczna kotłownia węglowa 300 kW

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

modernizacja instalacji wod kan oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją dezynfekcji cwu

Hala Produkcyjna MARBET Czechowice-Dziedzice (jako Podwykonawca Firmy UNIBUD)

wewnętrzne instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania, instalacje hydrantowe

Obiekty RFPN w Chorzowie - Punkt Wczesnej Rewalidacji Chorzów ul. św. Piotra 9, WTZ Czerwionka Leszczyny, Zawiercie, Chorzów

modernizacja instalacji wod kan oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią

Biuro Techniczno Handlowe REHAU w Gliwicach

wewnętrzne instalacje co, wod-kan, wentylacja z klimatyzacją, instalacja solarna, kotłownia gazowo olejowa o mocy 190 kW

Salon samochodowy LEXUS w Katowicach

instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i kolektorami słonecznymi

Salon samochodowy VW w Gliwicach

instalacje wewnętrzne wraz z kotłownią kondensacyjną kaskadową 4 x 60kW VIESSMANN

Sanatorium Uzdrowiskowe ROSOMAK w Ustroniu

wewnętrzne instalacje wod-kan, co, kotłownia gazowa o mocy 380 kW, instalacja solarna

Szkoła Sportowa w Tychach

instalacje sanitarne i wentylacyjne oraz centralne ogrzewanie

Basen Miejski w Sosnowcu

wewnętrzne instalacje wod-kan, co, wentylacji i klimatyzacji oraz węzeł cieplny na obiekcie

Przedszkole Publiczne w Marklowicach

budowa - wewnętrzne roboty instalacyjne, kotłownia gazowa wraz z pompami ciepła i instalacją solarną, instalacje co, wod-kan. i wentylacji

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

remont 24 łazienek wraz z wymianą instalacji co, wod-kan, instalacją solarną w 2 budynkach hotelowych

Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy RÓWNICA w Ustroniu

termomodernizacji budynku - roboty instalacyjne, instalacja solarna i cwu

Sanatorium GWAREK w Goczałkowicach-Zdroju

termomodernizacji budynku - remont kotłowni gazowej 740 kW, instalacja solarna i cwu